Organizator:

 

 

Partnerzy:

Współpraca:

Sponsorzy:

Patroni medialni:


  
   
   
   

13 – 14 stycznia 2012 roku w budynku Domu Kultury przy Alei  Niepodległości 7 odbędzie się II Festiwal Nauki i Techniki. Celem Festiwalu, którego głównym organizatorem jest mieleckie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, jest rozbudzenie zainteresowań technicznych oraz matematyczno - przyrodniczych wśród młodych (i nie tylko!) mielczan poprzez uczestnictwo w przemawiających do wyobraźni eksperymentach i pokazach oraz wykładach popularno – naukowych.  

Bogaty program Festiwalu obejmuje kilkanaście niezależnych, ale uzupełniających się przedsięwzięć. Młodzież szkolną oraz dzieci z rodzicami zapraszamy na wystawę „Eksperymentuj” przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik. Ta interaktywna ekspozycja pozwoli, poprzez zabawę, zdobywać nowe doświadczenia z zakresu fizyki, biologii i matematyki, a także sprawdzić swój refleks oraz zdolność logicznego myślenia. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób pobudzić mają  ciekawość świata.
Bardzo interesująco zapowiadają się prezentacje „Roboty w akcji” przygotowane przez firmy Mechatronik oraz NeoRobots – to cykl pokazów oraz warsztatów, których głównym bohaterem będzie robot. Zobaczymy m.in. turniej robotów VEX oraz Mini Sumo. Widowiskowe akrobacje będzie wykonywał RoboBuilder. To niepowtarzalna okazja  do bezpośredniego kontaktu z tymi inteligentnymi maszynami. Z kolei poprzez udział w warsztatach pt. „Budowa i programowanie robotów z klocków Lego Mindstorms”, będzie można zapoznać się z zasadami konstruowania i programowaniu robotów. Pokazy naukowe popularno – naukowe przygotują również: Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes, Astroclassic oraz mieleckie gimnazja.
Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się wirtualne loty samolotem przygotowane przez PZL Mielec (A Sikorsky Company). Każdy chętny będzie mógł również sprawdzić poziom swojej wiedzy lotniczej podczas specjalnego konkursu oraz wykazać się w zawodach  zdalnego sterowania helikopterem na torze przeszkód przygotowanym przez PZL Mielec, Aeroklub Mielecki oraz CKPiDN.
Festiwal stworzy również okazję miłośnikom nauki i techniki do pogłębienia wiedzy teoretycznej. Wykłady  popularno - naukowe dla nauczycieli i uczniów przygotowali: prof. Łukasz A. Turski – „O czym myśli fizyk w zimie” oraz prof. Andrzej Samek – „Przyroda i technika – inspirujące powiązania”. Z kolei dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz dyrektorów wydziałów edukacji w samorządach lokalnych organizatorzy przygotowali seminarium pt. „Cyfrowa szkoła”. Natomiast warsztaty „Inżynieria odwrotna w praktyce” adresowane są do zainteresowanych nauczycieli i inżynierów.
Podczas Dnia Otwartego II Festiwalu Nauki i Techniki, czyli w sobotę 14 stycznia  będzie można również zobaczyć – po raz pierwszy w Mielcu! - film w technologii 3D. Specjalnie na ta okazję, debiutujące w dziedzinie projekcji cyfrowej kino „Galaktyka” przygotowało dwa seanse filmu Wernera Herzoga pt. "Jaskinia zapomnianych snów". Ten film to podróż śladami prehistorycznych artystów – autorów najstarszych malowideł naskalnych stworzonych przez człowieka
Bezpłatne bilety wstępu (na pokazy Centrum Nauki Kopernik i seanse kinowe) do odebrania od 10 stycznia br. w pokoju nr 10 I p. Domu Kultury SCK w godz. 12.00 - 15.00 oraz podczas trwania Festiwalu (stanowisko CKPiDN).

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pasjonującym i niepowtarzalnym, przynajmniej na Podkarpaciu, projekcie edukacyjnym. Nauka nie musi być nudna!!!

Grzegorz Kruszyński


Warto wiedzieć…
19 grudnia 2011 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005-2013. Czytamy w niej między innymi:
Utworzenie w wielu lokalizacjach województwa centrów edukacji interaktywnej rozwijających wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie nauką oraz wspomagających samodzielne poznawanie świata i uczenia się”. Inicjatywa organizatorów II Festiwalu Nauki I Techniki wpisuje się w ten postulat. 
Wystawa „Eksperymentuj”, to przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik interaktywna ekspozycja pozwalająca podczas zabawy zdobywać nowe doświadczenia z zakresu fizyki, biologii i matematyki. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób pobudzają ciekawość świata. Wystawa jest adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z powodzeniem korzystają z niej całe rodziny, co pozwala im na przeżycie wspólnej naukowej przygody.
Roboty w akcji”, to umowny tytuł dla pokazów oraz warsztatów, w których głównym bohaterem będzie robot. Wśród głównych atrakcji warto wymienić: Warsztaty budowy i programowania robotów z klocków Lego Mindstorms, a także turniej robotów VEX oraz Mini Sumo. Widowiskowe akrobacje będzie wykonywał RoboBuilder.
Przybysz z Planety WEEE, to efekty konkursu zorganizowanego przez Związek Komunalny „Wisłok” we współpracy z ElektroEko – Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Polegał on na skonstruowaniu przez zespoły szkolne instalacji przestrzennej przedstawiającej według własnych wyobrażeń „Przybysza z palmety WEEE” (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment), który jako groźny twór cywilizacji technicznej składający się ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.
Wieloletni Program Rządowy Wdrażania Technologii Cyfrowych w Edukacji „Cyfrowa Szkoła”:
Priorytet 1: e-Podręcznik – stworzenie nowoczesnych cyfrowych zasobów
Priorytet 2: e-Nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania z wykorzystaniem ICT
Priorytet 3: e-Szkoła – szerokopasmowy Internet i infrastruktura niezbędna w cyfrowej edukacji
Priorytet 4: e-Uczeń – zapewnienie uczniom dostępu do sprzętu komputerowego
Gmina Jarocin po raz trzeci została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” organizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tegoroczną nagrodę gmina odebrała za projekt „Kreatywna Szkoł@”.
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zostało zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W konkursie „Nowoczesna szkoła – zostań ambasadorem kształcenia na odległość” ocenie podlegał całokształt działań placówki w obszarach organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość. Najważniejszym i nadal realizowanym przez CKPiDN projektem jest „Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń - Technologie informacyjne i internet w nauczaniu przedmiotowym”.