Kreatywność i twórczość
wyzwaniem dla współczesnej szkoły


Przemierzałem świat w poszukiwaniu wyjaśnień zjawisk, których nie rozumiałem. Skąd brały się muszle na szczytach gór. Dlaczego kamień rzucony na wodę tworzy okręgi fal, i dlaczego ptak utrzymuje się w powietrzu. Te pytania wypełniały moje myśli przez całe życie

  [Leonardo da Vinci]

Od szkoły oczekuje się, aby stała się szkołą kreatywną, przygotowującą młodych ludzi do życia i pracy w społeczeństwie wiedzy, w warunkach globalizacji i powszechnych zastosowań technologii informacyjnych. Aby tak się stało, wszyscy musimy tę szkołę zmieniać. Jak wielkie zadanie stoi przed nauczycielami wskazują badania. Jak głosi Raport o stanie edukacji 2010, (…) polscy uczniowie dobrze radzą sobie jedynie z zadaniami mechanicznymi i mało złożonymi, z rzadka natomiast efektywnie funkcjonują w sytuacjach niedookreślonych, wymagających rozumowania, myślenia krytycznego i twórczego (…). W młodzieży drzemie ogromny potencjał twórczy, tak więc zadaniem szkoły jest go wyzwalać i rozwijać. Stąd wynikają nowe wyzwania dla nauczycieli.


Cele konferencji:

 1. Wskazanie na potrzebę rozwijania postaw twórczych i kreatywności wśród uczniów.
 2. Przedstawienie przykładów dobrych praktyk rozwijania kreatywności w szkole.
 3. Przybliżenie nowej podstawy programowej w kontekście kształtowania postaw twórczych.

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA I: ZOD Akademii Górniczo - Hutniczej w Mielcu
ul. Skłodowskiej 4
(11.00 – 14.20)

Wykłady wprowadzające

 • Kreatywność jako wartość edukacyjna w nowoczesnej szkole - dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • Jak wyzwalać kreatywność w uczniach? – Marek Szurawski, ECCE HOMO XXI

Przykłady dobrej praktyki

  • Mazowieckie Centra Talentu i Kariery – Beata Kossakowska, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Szkoła z klasą 2.0 – Agata Łuczyńska, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

PRZERWA – 15 minut
Przykłady dobrej praktyki c.d.

  • „Jak to ugryźć ?” - dr Jan Polak, Apple Education
  • E-portfolio – internetowe narzędzie archiwizacji, prezentacji i refleksji nad własną karierą zawodową – Agnieszka Chrząszcz, Centrum E-learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Literatura dziecięca w prezentacji multimedialnej – Beata Wrzesień, Teresa Kusak, CKPiDN w Mielcu

Kreatywność w nowej podstawie programowej

 • Nowa podstawa programowa w kontekście rozwoju postaw twórczych – wykład wprowadzający – Małgorzata Boraczyńska, Małgorzata Leyko, Stanisław Rajda, Andrzej Szyszka, CKPiDN w Mielcu

PRZERWA – 20 minut

SESJA II:
(14.40 – do 15.25)

Podstawa programowa – warsztaty

Warsztaty (45 min.) prowadzą nauczyciele konsultanci z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli z Rzeszowa, Krosna, Przemyśla i doradcy metodyczni z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

L.p.

Poziom edukacyjny/przedmiot

Miejsce warsztatów

1

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna :Metody i formy realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

ZOD Akademii Górniczo - Hutniczej w Mielcu
ul. Skłodowskiej 4

2

Język polski:
wszystkie poziomy edukacyjne

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
ul. Żeromskiego 28

3

Matematyka:
wszystkie poziomy edukacyjne

4

Język angielski:
wszystkie poziomy edukacyjne

5

Biologia:
wszystkie poziomy edukacyjne

6

Historia:
wszystkie poziomy edukacyjne

 

Przedmioty zawodowe


Lp

Poziom edukacyjny/przedmiot

Miejsce warsztatów

1

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – mapa kwalifikacji

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 30,00 zł (40,00 zł dla nauczycieli spoza powiatu mieleckiego) płatny przez nauczyciela, szkolę lub organ prowadzący). W opłacie zawarty jest również koszt materia­­łów oraz kawa i herbata podczas przerw.
Udział w warsztatach metodycznych jest nieodpłatny.

 

Miejsce konferencji:
Sesja I:
ZOD AGH, ul. M. C. Skłodowskiej 4, 39-300 Mielec
Sesja II:
ZOD AGH, ul. M. C. Skłodowskiej 4, 39-300 Mielec
II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie