Konkurs z informatyki dla uczniów szkół podstawowych
w województwie podkarpackim 2020-2021


Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,
e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl