BUDOWANIE SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI UCZĄCEJ SIĘ
8 WRZEŚNIA 2009 ROKU W GODZ. 10:30 - 15:30

Rozwój cywilizacji i wynikające z niego przemiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne, wywołują zmiany w zakresie potrzeb, wymagań i możliwości współczesnego człowieka. Wynikiem tych zmian jest znaczący wzrost dostępu do wiedzy, zdobyczy nauki i kultury, ale także wzrost tempa i intensywności życia, poziomu stresu i ilości zagrożeń. Współczesny człowiek eksploatuje i zmienia otoczenie zewnętrzne. Uczy się także inwestować we własny rozwój.

Obszarem szczególnego zainteresowania i znaczących zmian staje się edukacja popularyzująca ideę uczenia się przez całe życie. Wzrasta poczucie odpowiedzialności nas wszystkich za kształcenie i budowanie szkolnej społeczności uczącej się.

Faktem już stały się nieformalne narodziny „Pokolenia sieci” (Net Generation), dla którego naturalnym środowiskiem stał się komputer i Internet (Tapscott, 1998). Czy w związku z tym następuje rozdźwięk pomiędzy postrzeganiem rzeczywistości przez dorosłych (nauczycieli) oraz dzieci i młodzież (uczniów), czy też tworzy się coraz liczniejsza grupa nauczycieli, która rozumie, że sukces polskiej szkoły polega przede wszystkim na współdziałaniu z pokoleniem cyfrowym w realizacji ich życiowych aspiracji?

SESJA I: NOWOCZESNA SZKOŁA – 120 minut (10.30-12.30)


Sesje równoległe


SESJA II A: EDUKACJA INFORMATYCZNA I MEDIALNA W NOWOCZESNEJ SZKOLE – 120 minut (13.00-15.00)

SESJA II B: STRATEGIE UCZENIA SIĘ – 120 minut (13.00-15.00)


Po konferencji o godz.15.00 w Samorządowym Centrum Kultury odbędą się równoległe zajęcia:

Sławomir Kijewski (WSiP) przeprowadzi prezentację pod tytułem „Nowe podręczniki do informatyki w świetle Nowej Podstawy Programowej”. Po spotkaniu nauczyciele otrzymają zestawy podręczników:

  • „Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum” autorstwa m.in. prof. Sysło
  • „Lekcje z komputerem w gimnazjum” autorstwa m.in. p.Wandy Jochemczyk

Andrzej Kurek przedstawiciel NTT System oraz Tomasz Hodakowski przedstawiciel Intel Technology Poland przeprowadzą warsztaty dla dyrektorów pt. "Mobilne rozwiązania informatyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej".


WARSZTATY METODYCZNE

O godz. 15.30 odbędą się 45-minutowe zajęcia warsztatowe prowadzone przez doradców metodycznych i konsultantów. Po spotkaniu konsultanci i doradcy metodyczni będą udzielać indywidualnych konsultacji.


Miejsce warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczsnoszkolnej: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, pozostałe warsztaty odbędą się w II LO w Mielcu przy ul. Żeromskiego 28.

Do pobrania: tematyka zajęć warsztatowych


Koszt udziału w konferencji wynosi 40,00 zł, płatny przez nauczyciela, szkolę lub organ prowadzący. W opłacie zawarty jest również koszt materiałów, gorącego posiłku oraz napojów.
Udział w warsztatach metodycznych jest nieodpłatny.

Miejsce konferencji: Samorządowe Centrum Kultury, al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec

Organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Krośnie

Zapisy i szczegółowe informacje: TUTAJ

Patronat medialny - Tygodnik Regionalny KORSO
Sponsor Konferencji – NTT System

W  przeddzień konferencji, 7 września 2009 o godz. 19.30, odbędzie się w Kościele MBNP w Mielcu Finałowy koncert XII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
(L. Van Beethoven, V Symfonia e-moll op. 67).
W imieniu organizatorów Festiwalu – Samorządowego Centrum Kultury oraz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu – serdecznie zapraszamy.