Konferencja
DZIECI – o nich, z nimi, dla nich

21 września 2012

 


 

>>> SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI <<<

 

>>> PREZENTACJA DOBROSŁAWA BABIARZ <<<

 


 

 

Cele konferencji:

 • Charakterystyka postaw i zachowań dzieci  tle współczesnych przemian społecznych
 • Pokazanie przykładów twórczości dzieci
 • Pokazanie przykładów dobrych praktyk pracy dorosłych z dziećmi

Adresat konferencji: nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu mieleckiego

 

 

PROGRAM KONFERENCJI
( 12.30 – 15.10)

 

 • 12.30-12.40 - Otwarcie konferencji – Zdzisław Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu
 • 12.40-13.00 - „Planowane zmiany w systemie wsparcia rozwoju szkół” – Antoni Wydro – Wicekurator Oświaty

 

I Dzieci – jakie są?

 • 13.00-13.45 - wykład wprowadzający – „Dzieci jakie są - rozwój i funkcjonowanie dzieci w warunkach przemian społecznych” - Ewa Pohorecka, Dyrektor Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie

 

II Dzieci w akcji

 • 13.45-13.55 - Literatura dziecięca w prezentacji multimedialnej – Teresa Kusak, Beata Wrzesień, Powiatowy Ośrodek Metodyczny przy CKPiDN w Mielcu
 • 13.55-14.10 – „Moja praca na konkurs Baltie” – prezentacja ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu

III Jak dorośli pracują z dziećmi?

 • 14.10-15.00 - Trampoliny twórczości w Krakowie - jak pracujemy w Ośrodku Twórczej Edukacji „Kangur” - Dobrosława Babiarz, Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie
 • 15.00-15.10 – prezentacja kursu utworzonego w ramach projektu „Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – technologie informacyjne i Intrenet w nauczaniu przedmiotowym”

 

Imprezy towarzyszące:

 • wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w powiecie mieleckim
 • twórczość, innowacyjne metody pracy z dzieckiem - zestawienie bibliograficzne – Biblioteka Pedagogiczna o/Mielec

Na konferencji nauczyciele otrzymują Informator POM z ofertą edukacyjną na pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/2013

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 20,00 zł od osoby (30,00 zł dla nauczycieli spoza powiatu mieleckiego) i ponosi go nauczyciel, szkoła lub organ prowadzący.

 

Wpłaty do 21 września prosimy kierować na konto:
05 1240 2656 1111 0010 3720 0658 z dopiskiem:

Konferencja DZIECI – o nich, z nimi, dla nich

 

Koszty udziału w spotkaniu nauczycieli z mieleckich przedszkoli (nauczyciele delegowani przez dyrekcje przedszkoli) i szkół podstawowych ponosi organ prowadzący.

 

Miejsce konferencji:
ZOD AGH, ul. M. C. Skłodowskiej 4, 39-300 Mielec
Organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 


 

 


 

 

 

Konferencja
MŁODZIEŻ – o nich, z nimi, dla nich

21 września 2012

 


 

>>> SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI <<<

 

>>> PREZENTACJA PIOTR ARAK <<<

 


 

 

Cele konferencji:

 • Charakterystyka postaw i zachowań młodzieży na tle współczesnych przemian społecznych
 • Pokazanie przykładów twórczości młodzieży
 • Pokazanie przykładów dobrych praktyk pracy dorosłych z młodzieżą

Adresat konferencji: nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego

 

 

PROGRAM KONFERENCJI
(15.30–18.10)

 

 • 15.30 – 15.40 - Otwarcie konferencji – Zdzisław Nowakowski, Dyrektor CKPiDN w Mielcu

I Młodzież – jaka jest?

 • 15.40 - 16.25 – „Raport młodzi 2011” – Piotr Arak, doradca społeczny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

 

II Młodzież w akcji

 • 16.25 – 16.40 - Prezentacja projektu „Schlank und fit” czyli „Szczupli i w dobrej formie” – uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

 

III Jak dorośli pracują z młodzieżą?

 • 16.40 – 17.00 – „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny” - prezentacja projektu– Marzanna Mazur-Witek, Magdalena Surdej – Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
 • 17.00 – 17.15 – „Moje refleksje z pracy pedagogicznej” - Andrzej Ceglarz - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju- „Belfer roku 2011/2012", nominacja do tytułu "Nauczyciel roku 2010" i "Profesora oświaty" - 2009/2012
 • 17.15 – 17.30 – „Rozwijanie u młodzieży indywidualnych zdolności twórczych i kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi” - Elwira Przewoźnik, Maria Pogoda, Paweł Lis - I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu

 • 17.30 - 17.40 - "Innowacyjność metod: praca grupowa, praca projektowa" - Mieczysław Wilk - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

 

Imprezy towarzyszące:

 • występ muzycznego zespołu młodzieżowego z Gimnazjum nr 2

Na konferencji nauczyciele otrzymują Informator POM z ofertą edukacyjną na pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/2013

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 20,00 zł od osoby (30,00 zł dla nauczycieli spoza powiatu mieleckiego) i ponosi go nauczyciel, szkoła lub organ prowadzący.

 

Wpłaty do 21 września prosimy kierować na konto:
05 1240 2656 1111 0010 3720 0658 z dopiskiem:

Konferencja MŁODZIEŻ – o nich, z nimi, dla nich

 

Koszty udziału w spotkaniu nauczycieli z mieleckich gimnazjów i V Liceum Ogólnokształcącego ponosi organ prowadzący.

 

Miejsce konferencji:
ZOD AGH, ul. M. C. Skłodowskiej 4, 39-300 Mielec
Organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu