Konferencja

 

W dniu 7 grudnia 2009 r. odbyła się konferencja "Edukacja dla przemysłu - przemysł dla edukacji", podsumowująca projekt "Nauczyciele kształcenia zawodowego wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy".

W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób, wśród nich uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście:

 

  • Krystyna Skowrońska - Posłanka na Sejm RP
  • Leszek Deptuła - Poseł na Sejm RP
  • Krzysztof Popiołek - Poseł na Sejm RP
  • Władysław Ortyl - Senator RP
  • Cweti Czyżycka - Dyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki, Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Justyna Szymańska i Dagmara Bieńkowska - Centrum Doradztwa Strategicznego
  • Andrzej Chrabąszcz - Starosta Powiatu Mieleckiego
  • Janusz Chodorowski - Prezydent Miasta Mielca

 

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół konieczności współpracy pomiędzy edukacją, samorządem a przemysłem, ponieważ tylko wówczas kształcenia zawodowe będzie odpowiadało potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja zakończyła się podpisaniem preumowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Mieleckim w sprawie utworzenia w Mielcu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Powstała baza dydaktyczna będzie służyć już niebawem uczniom mieleckich szkół zawodowych oraz osobom pragnącym podnieść kwalifikacje zawodowe.

40 nauczycieli - beneficjentów projektu - otrzymało zaświadczenia i zestaw literatury zawodowej niezbędnej w nowoczesnej pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zawodowego.